Här är den statistiska placering du ska ha i grundserien om du ska vinna Stanley Cup